Disposo ARA d’una prova de VIH?
No
-Mètode barrera
- Derivar MAP per prova VIH
Si
Prova 4ª generació
Prova ràpida
Positiu
-Derivar consultes Infeccioses
-Cursar analítica completa
-Mètode barrera
Negatiu
Període finestra (3 m) superat?
Si
El pacient no té VIH
No
-Mètode barrera
-Control MAP
-Prova 4ª generació
Negativa
Període finestra (20 d) superat?
No
-Mètode barrera
-Derivar al MAP
-Repetir prova passat període finestra
-Derivar consultes Infeccioses
-Cursar analítica complerta
-Mètode barrera
Positiva
Estudi VIH en pacient que consulta a urgències per:
-Malaltia transmissió sexual
-Herpes zoster
-Herpes simple orogenital >30 dies evol.
-Mononucleosis infecciosa Epstein-Barr neg
-Pneumònia (2 o > episodis en 24 mesos)
-Febre prolongada sense focus
-Hepatitis vírica
-Síndrome de Guillain-Barré
-TBC
-Proced. àrea geogràfica alta prevalènça VIH
Si
www.urgem.cat
novembre 2018