Tasques pel bon funcionament del Moodle
De configuració inicial
D'organització
De gestió d'usuaris i cursos
D'inici de curs
De fi de curs :
r evisió del disseny i contingut, còpies de seguretat, revisió d’usuaris, eliminació de cursos
Primera plana
capçalera, blocs centrals / laterals, paràmetres
Activitats, blocs i filtres
Configuració del servidor
correu, RSS, neteja
Idioma i seguretat
Personalització del lloc
Política d'usuaris
rols i permisos, registre, cohorts, grups i agrupaments
Gestió de categories
Gestió de cursos :
format ,activitats,recursos,avaluació,còpies de seguretat
Categories
Gestió del professorat
Gestió d'usuaris
Gestió de l'alumnat
Informació d'interès
Crear, importar o restaurar cursos
Inscripció i actualització d'usuaris