Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler

Fiziki (Doğal) Faktörler

Paleocoğrafya Faktörleri


Biyolojik Faktörler

  İklim (ışık, sıcaklık, rüzgârlar, nem ve yağış)  
  Yeryüzü şekilleri (yükselti, dağların uzanışı ve bakı)  
  • Sular
  • Toprak yapısı
  Kıtaların kayması  
  İklim değişikliği  
  İnsan faaliyetleri  
  Diğer canlılar