ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΘΕΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
Πως δημιουργείται?
Που το συναντάμε?
  ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ  
Τι είναι?