Besin Grupları
Et Yumurta 
Kurubaklagil
Grubu
Süt Grubu
Tahıl Grubu
Meyve ve Sebze Grubu
  • Hücre yenilenmesini, doku onarımı,
  • kan yapımını,
  • sinir, sindirim sistemi ve deri sağlığı 
  • Enerji kaynağıdır. 
  • Tam tahıllarda vitamin ve lif miktarı yüksektir.    
  • Kemiklerin ve dişlerin sağlıklı gelişimini sağlar 
  • Büyüme ve gelişmeye yardım ederler.
  • Deri ve göz sağlığı için temel ögeler içerirler.
  • Hastalıklara karşı direncin oluşumunda etkindirler.
  •  Barsakların düzenli çalışmasına yardımcı olurlar.