okul başarısını etkiliyen faktörler
Okul 
Öğrenci
aile
bedensel gelişim
sosyal olgunluk düzeyi
zeka düzeyi
ruhsal gelişim
Öğretim yöntemleri
ders programı
Öğretmenin tutum ve davranışı
Okuma ve öğrenme motivasyonu
eğitim ve disiplin anlayışı
anne-babanın tutum ve davranışı