Onderwijsbehoeften
speciale zorgleerlingen
Dyslexie/NT2 
 Preteaching
Alle (zorg)leerlingen  
Contextrijk aanbod
Alle (zorg)leerlingen
Intrinsieke motivatie stimuleren
Veilig leerklimaat
Voldoende steun
Gezamenlijke doelen stellen
Groeigerichte feedback
Relevant lesmateriaal
Bevestigen in succes
Concrete aanpak volgende doel
Onderwerp toelichten
Voorkennis activeren
Tekst voorlezen
Belangrijke begrippen uitleggen
Kennis actief laten gebruiken
Woorden aan elkaar verbinden
Zaken uit het echte leven
Nut taalaanbod duidelijk
Gericht op spreken, luisteren, schrijven, lezen
Dyslexie
Compensatiemogelijkheden inzetten
Dyslexie/NT2
Faciliteiten toetsen
Tijdverlenging
Aandacht voor de inhoud, niet
voor de spelling
Strategieën inzetten (lezen, spelling)
Hele woordbeelden oefenen
Alle (zorg)leerlingen
Keuzemogelijkheid
verwerkingswijze
Alle (zorg)leerlingen  
Modelen
Inzet strategieën
Aantekeningen maken
Alle (zorg)leerlingen 
 Samenwerking met peers
Steun
Feedback
Sociale vaardigheden
Alle (zorg)leerlingen 
 Reflecteren
Op proces
Op resultaat
Dyslexie
Spellingcontrole computer
Voorlezen
ADHD/ADD
Huiswerk gericht op kwaliteit
i.p.v. kwantiteit
ASS
Les in duidelijke fasen
opdelen, overgangen begeleiden
Leerstrategieën
Metacognitieve vaardigheden
Executieve functies
ADHD/ADD/ASS
Rust/time-out plek
ADHD/ADD/ASS
Hulp bij figuurlijk taalgebruik/taalgrapjes (cynisme/sarcasme)
Adhd/autisme
ADHD/ADD/ASS 
 Duidelijke (eenduidige) instructie
Stap-voor-stap aanbieden opdrachten
(bijv. met LessonUp)    
ASS 
Eenduidige vraagstelling in toetsen
ASS 
Ondersteuning bij planning grote opdrachten
(zoals profielwerkstuk
ADHD/ADD/ASS
Ondersteuning bij samenwerkingsopdrachten
Anja Schoots-Snijder
Alle (zorg)leerlingen
Visueel maken
Huiswerk op bord
Te maken opdrachten op bord/
klaaropdracht
Lesfasen op het bord
Lesdoel op bord
Einde les op terugkomen
ADHD/ADD/ASS
Direct aanspreken,
instructie in eigen woorden 
laten herhalen
Afbeeldingen/schema's