TEMPS ATMOSFÈRIC
Canvis que es donen a
l'atmosfera
   El temps atmosfèric 
ELEMENTS QUE EL DETERMINEN
humitat
vent
precipitacions
neu
calamarsa
pluja