PRAZGODOVINA
STARI VEK

MLAJŠA KAMENA DOBA (4. STPRNST.)

PRVE

SLEDI ČLOVEKOVEGA BIVANJA NA  RIFNIKU.

POZNA BRONASTA IN STAREA ŽELEZNA DOBA (9.-6.ST. PR. N. ST.)

ARHEOLOGI SO NA RIFNIKU IZKOPALI TEMELJE KOC IN OHRANJENE PREDMETE IN OSTALINE.

MLAJŠA ŽELEZNA DOBA (1ST. PR. N. ST) 

RIFNIK

V TEM ČASU NI BIL MOČNO POSELJEN.    

RIMSKA DOBA (1.ST. N .ST)

NA OBMOČJU  RIFNIKA JE BILO POSELJENO PREDVSEM VZNOŽJE, NA VRHU HRIBA PA SO POSTAVILI SVETIŠČE POSVEČENO AKVONIJU.

POZNA ANTIKA

(3IN 4STNST.)

RIMSKI

STAROSELCI SO SE UMAKNILI V VIŠJE LEŽEČA NASELJA, KOT NA PRIMER NA RIFNIK. TU

SO SEZIDALI KAMNITE HIŠE, V ENI SO ARHEOLOGI ODKRILI CELO CENTRALNO OGREVANJE­.

ZGRADILI SO ŠE CERKEV, POSTAVILI CISTERNO ZA VODO IN SE ZAVAROVALI S TRDIM OBZIDJEM .

RIFNIK
V PRETEKLOSTI