ЗВУКИ МОВИ
             (38)
ГОЛОСНІ
      (6)
 [а], [о], [у], 
[е], [і], [і].  
            ПРИГОЛОСНІ
                     (32)
НАГОЛОШЕНІ
НЕНАГОЛОШЕНІ
ДЗВІНКІ
ГЛУХІ
М'ЯКІ
ТВЕРДІ
[б], [б '], [в], [в'], [й], [ґ], [г], [д], [д '], [з], [з'], [дз] ], [дз '], [ж], [дж], [л], [л'], [м], [м '], [н], [н'], [р], [р '] 
 [к], [к '], [п], [п'], [с], [с '], [т], [т'], [ф], [х], [ц '] ч], [ш]
[б], [п], [в], [м], [ф], [ж], [ч], [ш], [дж], [д], [к], [г], [д] ], [п], [з], [с], [дз], [ц], [р], [л], [н]
[д '], [т'], [з '], [с'], [дз '], [ц'], [р '], [л'], [н '], [й']