Особливості викладання зарубіжної літератури
Формування комунікативних навичок
Говоріння
Слухання
Письмо
Розвиток творчих здібностей учнів
Виразне читання
Формування читацьких навичок
Написання власних творів
Читання для себе 
Читацький щоденник