механіка
кінематика
динаміка
статіка
рівномірний рух
нерівномірний рух