RECERCA OPCIONS DE MOBILITAT A L'ESTRANGER
Ofertes de feina SEPE

Portals de recerca de feina
Auto-candidatura
Serveis públics d'ocupació del país
de destí
FEINA

Xarxes socials
Agències
intermediàries

Cercador d'empreses
https://www.icex.es/icex/es/index.html
http://www.wayp.com/
Col·legis o associacions professionals
Estudis
Idiomes
Educació Formal
Per lliure
http://www.yepspain.org/inter_largo.php
http://www.afs-intercultura.org/familias-anfitrionas/
Amb professor/a
https://www.lingoo.com/es
Per agència
https://www.britishsummer.com/ca/contacte.html
ESO/Batxillerat
Formació  professional
Per lliure
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/

Per agència
https://www.aseproce.org/
Beca 1er Bat
https://becas.faortega.org/
Formació Dual
Alemanya i França
http://institutodual.org/

Garantia Juvenil (Mobilicat)
http://garantiajuvenil.gencat.cat/es/detall/noticia/20171102_TLNMobilicat
Estudis universitaris
i superiors
Últim curs de carrera
http://www.frdelpino.es/category/03becas/

Xarxa Eures
https://www.monster.es/
http://www.eurodesk.org
https://www.eurojobs.com/


http://jovecat.gencat.cat/ca/detalls/Article/Agencies-que-gestionen-treball-a-lestranger_JOVECAT
Beca
https://www.becaseurolingua.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.xing.com/