Servei de Voluntariat Europeu
Base de dades per cercar projectes
http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list
Ofertes Facebook
Intercanvis juvenils
5-21 dies
15-30 anys
Camps de treball
+ info


Llarga durada
+ de 3 mesos
Curta durada
Voluntariat i estades
Pràctiques
Pràctiques en empresa
Recerca per lliure
Erasmus + per emprenedors
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es
Erasmus + Traineeships
Universitat Girona
pdf
Eurodissea
http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html


LTV
Servei Civil Internacional
http://www.lteg.info/ltv-projects
Cocat
http://www.cocat.org/
REAJ
Albergs juvenils i hostels
https://reaj.com/intercambios-reaj/
18-30 anys

Setem
Camps de solidaritat
http://www.setem.org/site/cat/camps
Erasmus + (instituts, àrees de joventut)
Training Course
2 dies-2 mesos
Majors 18 anys
Erasmus +
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/search/
Per lliure
xarxes voluntariat
helpx
workaway
https://www.workaway.info/
woofing
http://wwoof.net/
Estades en família o
Au-pair
Per agència
Per lliure
AFS
https://www.afs-intercultura.org/
C.E.A.E Falgas
https://www.aupairgirona.com/es/
Programes
Europeus
Associació de voluntaris Children of Àfrica
Entitat Figueres. Camps a Kenia
http://www.solidaries.org/directori-d-entitats/associacio-de-voluntaris-children-of-africa-coa-117/