Cefnogaeth o’r Llyfrgell

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau ym Mhrifysgol Abertawe yn anelu darparu mynediad cyfartal i adnoddau ein cwsmeriaid i gyd. Mae’r dudalen we yma yn disgrifio’r gwasanaethau sydd ar gael i gwsmeriaid sydd angen cymorth ychwanegol yn y llyfrgell.

Canolfan Trawsgrifiad

Mae’r SUTC yn medru darparu cyngor i ddarlithwyr i wneud defnydd y cwrs yn hygyrch i fyfyrwyr sydd yn ddall neu â nam ar y golwg a’r rhai sydd ag anabledd print gwybyddol. Mae’r ganolfan yn gweithio’n agos gyda staff dysgu i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu trawsgrifiad mewn amser i’r darlithoedd a therfyn amser yr aseiniad. Mae’r sefydliad a chydweithrediad sain yn sicrhau nad yw myfyrwyr gydag anableddau print yn cael anfantais.

Athena Swan

Nodweddion Amddiffynnir

Cyfleoedd Cyfartal

Hyfforddiant Staff

Llywodraethu’r Brifysgol

Gwasanaethau Myfyrwyr

Mae cefnogaeth myfyrwyr yn anelu darparu gwasanaeth integredig a phroffesiynol sy’n canolbwyntio ar y myfyrwyr. Maent yn cynnig cyngor, arweiniad a chefnogaeth i alluogi pob myfyriwr ddatblygu a chyflawni i’w potensial llawn.

Swyddfa Anableddau

Ynghyd â gwybodaeth werthfawr, fe ddewch o hyd i restr Tiwtoriaid cyswllt anabledd o bob coleg.

Undeb Myfyrwyr

Er bod Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe i’r myfyrwyr, mae’n ddefnyddiol gwybod pwy maen nhw’n helpu fel eich bod yn gallu cynghori’ch myfyrwyr gydag unrhyw faterion.

Rhaglen Llwyddiant Academaidd

Mae’r Rhaglen Llwyddiant Academaidd (ASP) wedi ei gynllunio i helpu myfyrwyr uchafu eu potensial yn y Brifysgol, heb ots am eu man cychwyn.

Canolfan Cyngor a Chefnogaeth

Lles Myfyrwyr

Mae’n helpu hyrwyddo budd y myfyrwyr yn ystod eu astudiaethau trwy ddulliau gwahanol therapiwtig.

Academi Cyflogadwyedd Abertawe SEA

Helpu ein myfyrwyr i fod yn gwbl ddarparedig ar gyfer byd gwaith pan fyddant yn ein gadael. 

Canolfan Llwyddiant Academaidd

Mae’n darparu amgylchedd cynhwysol lle mae pawb yn cael eu cefnogi ac annog i berfformio i’w potensial uchaf.

Cefnogaeth Prifysgol

NatalieMorgan-Cefnogaeth Prifysgol Abertawe

Mae Academi Cynwysoldeb a Llwyddiant Dysgwyr Abertawe yn gweithio i osod cynwysoldeb ledled y Brifysgol i alluogi mynediad a sicrhau bod y myfyrwyr, beth bynnag eu cefndir addysgol, diwyllianol, cymdeithasol ac economaidd a/neu nodweddion gwarchodedig, yn cael y cyfle a chymorth i ddatblygu mewn addysg uwch. Darganfyddwch wybodaeth ynglŷn ag Academi Cynwysoldeb a Llwyddiant Dysgwyr Abertawe, gan gynnwys adnoddau i staff.

Adnoddau Dynol

Mae tudalenau we Adnoddau Dynol yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol sydd yn cynnwys swyddi newydd, gweithdrefnau a pholisïau, cyflogau a phensiynnau, cymorth a chefnogaeth i sicrhau cyfle cyfartal a datblygiad staff.

Technoleg Gynorthwyol
Mae rhai dolenni wedi torri oherwydd newid i wefan newydd y Brifysgol