Інформаційні технології у суспільстві (2 год.)


згідно програми МОН України
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
Інформатика та інформаційне суспільство
За підручником: Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер
1. Prometheus
2.Портал знань 
3. Тренажери
природничий
гуманітарний
Інтерактивні підручники
https://www.ed-era.com/books/maths/
http://pythontutor.ru/lessons/inout_and_arithmetic_operations/
Практична робота
 "Освітні інформаційні ресурси і системи"