Reneszánsz
Szerzők
Franko-flamand iskola
Josquin
Világi zene
Dufay
Anglia
Tallis
Római iskola
Palestrina
Monteverdi
Marenzio
Victoria
Német
Madrigál+Lied
Angol
Madrigál+song
Francia
Hangszeres zene/ Konszort-zene
Chanson
A korszak
elnevezés
Byrd
Egyházzene
Egyházi év
Évközi idő
Karácsonyi ünnepkör
Advent
Évközi idő
Liturgikus színek
Piros
Lila
Zöld
Fehér
Alkalmak
Mise
Állandó tételek
Kyrie
Gloria
Credo
Agnus
Sanctus- Benedictus
Zsolozsma
Fő imaórák
Laudes
Vesperás
Kis imaórák
Prima
Kompletórium
Nóna
Változó tételek
Pater noster
Allelúja
Tercia
Szexta
Matutinum
Magnificat
Húsvéti ünnepkör
Pünkösd
Nagyböjt
Nagyhét
Nagycsütörtök
Nagypéntek
Virágvasárnap
Nagyszombat
Olasz
madrigál
humanizmus
1400 (Dufay) -1600 (opera)
Műfajok
Mise
Korál
Anthem
Motetta
Lassus
Reformáció
Anglikán
mérsékelt
anthem
Unitárius
Református/kálvinista
Kálvin
Genfi Zsoltárok
radiális
VIII. Henrik
Evangélikus/lutheránus
Luther
mérsékelt
korál
Szervét Mihály
radikális nagyon
Karácsony
Vízkereszt
Húsvét
Szerkesztésmódok
Homofónia
A cappella
Cantus firmus
Polifónia
Van imitáció
Cantus firmus
Nincs imitáció