PUNTUAZIO ZEINUAK
PUNTU ETA KOMA
GALDERA IKURRA
ETEN-PUNTUAK
PUNTU
BI PUNTU
HARRIDURA IKURRA
KOMA
Pausa laburra adierazten du
Ze kasuetan?
Ondoko terminoek ere koma behar dute: hau da, hots, esate baterako,azkenik, hala ere, adibidez, dena den, izan ere, beraz…
Enumerazioetan
Esaldiaren hari nagusia hausten duten osagaietan, baita aposizioetan ere
Deiki edo bokatiboa bereizi behar denean.