Шкільна бібліотека
Популяризація книги
Бібліотечні уроки
Літературні години
Години цікавих повідомлень
Уроки пезентації книг
Тематичні полички
Бесіди
Зустрічі с письменниками
Формування та збереження фондів бібліотеки
Виховні години
Книжкові виставки
Видача книг на абонемент та в читальному залі
Довідково-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу
Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу