ο μικρός πρίγκιπας 
αλεπού
ημέρωμα
δημιουργία
δεσμού
έχει ως αποτέλεσμα να
γνωρίσει καλά ο ένας τον άλλον
χρειάζεται υπομονή, πρέπει κανείς να αφιερώνει χρόνο
η φιλία χτίζεται σιγά σιγά
η χαρά, η ευτυχία, που προσφέρει μια φιλία
ο ένας θα έχει την ανάγκη του άλλου
ο ένας θα είναι ο μοναδικός για τον άλλον
τι μένει από έναν δεσμό;
αναμνήσεις