Cases in polish
Locative (Miejscownik)
when? (KIEDY?)
w... na... o...
w sklepie w aptece
o mamie o lekcji
na stole na szafie
uwaga! Sytuacja statyczna!
how? (JAK?)
http://polonistka.blogspot.com/2014/02/repetycja-z-miejscownika-czyli-locativ.html
Instrumental (Narzędnik)
how? (JAK?)
http://polonistka.blogspot.com/2013/12/instrumental-repetycja.html
singular
masculinum
-em
femininum
neutrum
-em
plural
-ami
when? (KIEDY?)
być+profesja
np. Jestem nauczycielem. Jesteś studentką.
być+nacja
np. On jest Honduraninem. Ona jest Afganką.
+certain verbs
interesować się + Instr. opiekować się + Instr. zajmować się + Instr.
... z ...
np. pizza z serem spacer z koleżanką
Accusative (Biernik)
how? (JAK?)
singular
fem.
np. Lubię zupę.
neutr.
Acc=Nom.
np. Lubię piwo.
masc.
inanimated
animated
-a
Acc.=Nom.
np. Lubię kota.
np. Mam długopis.
when? (KIEDY?)
na... w...
UWAGA! Sytuacja dynamiczna!
with certain verbs
lubić
słuchać widzieć
mieć
Genetive (Dopełniacz)
how? (JAK?)
singular
masc.
neutr.
-a
Dzisiaj nie ma słońca.
animated
-a
Nie mam kota.
inanimated
-a/ -u
Szukam sklepu.
Szukam plecaka.
fem.
-y -i
np. Nie lubię zupy. Nie lubię gruszki.
when? (KIEDY?)
with certain verbs
szukać
potrzebować
nie ma/nie było
Dzisiaj nie ma słońca.
bać się
negation of verbs+Acc
Nie mam długopisu. Nie lubię zupy. Nie lubię piwa.