Прыслоўе
самастойная нязменная сасціна мовы, абазначае прымету дзеяння, прымету іншай прыметы або прадмета
не змяняецца - не скланяееца і не спрагаецца
у сказе часцей бывае акалічнасцю; калі паясняе назоўнік - азначэннем
адказвае на пытанні як? дзе? куды? па мякой прычыне? якім чынам? колькі? чаму? з якой мэтай? навошта?