Складнопідрядне речення (СПР)
Пунктуаційні норми в СПР
СПР у системі складного речення
Способи зв'язку між простими компонентами СПР
Сполучники
Сполучні слова
Прислівники
Займенники
Види СПР
Означальні
З'ясувальні
Синонімічні конструкції
СПР з підрядним означальним
СПР з підрядним часу або умови
Синонімічне з простим реченням, ускладненим дієприслівниковим зворотом
Складнопідрядне речення з кількома підрядними
Послідовна підрядність
Однорідна підрядність
Неоднорідна підрядність
Синонімічне з простим реченням, ускладненим дієприкметниковим зворотом
Обставинні
Міри і ступеня
Умови
Cпособу дії
Часу
Причини
Наслідкові
Допустові
Порівняльні
Місця
Мети
Сполучникове
Складносурядне
Складнопідрядне
Безсполучникове